Open image
 
CURR MIN AVG MAX
-99.9 40.8 41.7 Akumuliacinė viršus
-99.9 40.4 41.2 Akumuliacinė antras
-99.9 40.4 41.2 Akumuliacinė trečias
-99.9 23.9 24.7 Vonia oras
-99.9 25.0 25.7 Vonia grindys
CLOSE
Židinio išėjimas
Židinio įėjimas
Židinio kaminas
Kolektoriai
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Holas oras
Holas grindys
Svetainė oras
Svetainė grindys
Vip miegamasis oras
Vip miegamasis grindys
Vip WC oras
Vip WC grindys
Koridorius oras
Koridorius grindys
Miegamasis oras
Miegamasis grindys
Vonia oras
Vonia grindys
2a rytų oras
2a rytų grindys
2a vakarų oras
2a vakarų grindys
2a WC oras
Recirkuliacijos pavaros įšėjimas
Katilinės oras
Lauko 1
Lauko 2
Recirkuliacijos kontūro grįžtamas
[T33]
[T34]
[O01]
[O02]
Recirkuliacijos siurblio maitinimas
[O04]
Recirkuliacijos pavara
Recirkuliacijos pavara
Kolektoriu cirkuliacinis siurblys
[O08]
Katilinė
Holas
Svetainė
Vip miegamasis
Vip WC
Koridorius
Miegamasis
Vonia
2a rytų
2a vakarų
2a WC
HP enable
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
[Fl3_Fz]
[Fl4_Fz]
[Fl5_Fz]
[Fl6_Fz]
[Fl7_Fz]
[Fl8_Fz]
[Fl9_Fz]
[Fl10_Fz]
[Fl11_Fz]
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
[Cgl]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
MENU